Prepojovací VTL plynovod DN1000, Poľsko-Slovensko, časť LČ2

Prepojovací VTL plynovod DN1000, Poľsko-Slovensko, časť LČ2 Miesto realizácie: Veľké Kapušany, Vojany, Drahňov, Budkovce, Sliepkovce, Pozdišovce, Šamudovce, Nacina Ves,  Oreské, Chlmec, Michalovce Začiatok realizácie: 07/2019 Koniec realizácie: 09/2022 Typ stavby: inžinierska líniová potrubná stavba Činnosť: Výstavba plynovodu v celkovej dĺžke 52,5 km Objednávateľ: Združenie DUHA, a.s a Impresa di Consruzioni Ing. E.Mantovani, S.p.A Investor: eustream, a.s., Votrubova…

Details

MŠ Kutuzovova, Bratislava

MŠ Kutuzovova, Bratislava Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Nové mesto, Slovensko Začiatok realizácie: 10 2023 Koniec realizácie: 3 2023 Typ stavby: Pozemná stavba Činnosť: Výstavba 2.poschodovej materskej škôlky Objednávateľ: DÚHA, a.s., Pribinova 4195/ 25, Bratislava Investor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Stavbyvedúci: p. Peter Bukoveczký, Ing. Miroslav Olejník Popis činnosti: Základnou charakteristikou stavby je výstavba novej…

Details

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany Depo Krasňany Haly SO 34-03 a SO 34-05 Miesto realizácie: Bratislava, MČ Rača Začiatok realizácie: 10/2023 Koniec realizácie: 10/2024 Typ stavby: inžinierske a priemyselné haly Činnosť: Realizácia Zhotoviteľ: DUHA, a.s, Pribinova 4195/ 25, 811 09 Bratislava Objednávateľ: Uranpres, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov Hlavný Objednávateľ: Strabag – pozemné…

Details

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany Inžinierske siete SO 37-01 Areálová splašková kanalizácia – strechy, vsaky SO-37-02 Areálová splašková kanalizácia SO 37-06 Preložka areálovej kanalizácie SO 37-06.1 Preložka areálovej kanalizácie–doplnok–výmena kanalizácie pod objazdnou koľajou SO 37-03  Areálový vodovod SO 37-03.1  Areálový vodovod, Doplnok č.1.Úprava existujúceho areálového vodovodu SO 37-04.1 Požiarny vodovod SO 37-04.2 Požiarny…

Details