Vitajte na stránke spoločnosti URANPRES, s.r.o.

… kvalitná práca, je to čo nás spája 

URANPRES , s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1994.

Je právnym nástupcom Uránového prieskumu š. p., ktorý pôsobil na Slovensku od 60-tych rokov minulého storočia. Zaoberal sa hlavne vyhľadávaním a prieskumom uránových zrudnení v rámci Slovenska. V lokalite Novoveská Huta mal pridelený dobývací priestor, v ktorom sa realizoval prieskum a ťažba uránových a medených rúd. Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia v súvislosti z politicko-ekonomickými zmenami na Slovensku došlo k obmedzeniu dotácií na prieskum a ťažbu rúd. Ťažba bola zastavená a ložisko zakonzervované.

V súčastnosti patrí URANPRES, s.r.o. k popredným stavebným spoločnostiam na Slovensku. Realizujeme všetky druhy stavieb vďaka vysokej odbornosti našich zamestnancov a vďaka našej praktickej skúsenosti.

Spoločnosť od jej vzniku sídlila v Spišskej Novej Vsi, v súvislosti s vlastníckymi zmenami je od 08.03.2013 jej sídlo v Prešove, na ulici Čapajevova 29. Hlavná výrobná, skladová a správna základňa zostala v Spišskej Novej Vsi na ulici Fraňa Kráľa 2 a v Novoveskej Hute.

                                                                Diaľničný dvojrúrový tunel Ovčiarsko

                                                                                                                                                                             Tunel bol slávnostne prerazený 29. apríla 2016