Fakturačné údaje

URANPRES spol. s r. o.
Čapajevova 29
080 01 Prešov

IČO: 31 67 68 55
DIČ: 20 20 50 33 86
IČ DPH: SK 20 20 50 33 86

Kontaktné údaje

URANPRES spol. s r. o.
Fraňa Kráľa 286/2
052 01 Spišská Nová Ves

Sekretariát riaditeľov:
+421 902 929 544
[email protected]

Personálno-mzdové oddelenie:
+421 902 929 500

Vedenie spoločnosti

Konateľ:                  Ing. Peter MášaMBA

Výrobný riaditeľ:     Ing. Peter Manda