Výstavba cestných a železničných tunelov je najväčším obratovým segmentom firmy URANPRES, s r.o.

Spoločnosť URANPRES bola zhotoviteľom alebo podzhotoviteľom tunelov tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí (Česká republika, Slovinsko, Čierna Hora, Španielsko, Fínsko, Švédsko).

Tunely sú spravidla realizované konvenčnými výkopovými metódami, kde spoločnosť URANPRES disponuje skúsenosťami z výstavby tunelov realizovaných metódami NRTM a ADECO-RS.

V rámci stavebných prác v podzemí firma realizovala budovanie energetických privádzačov, výstavbu podzemných kavernových zásobníkov plynu, výstavbu metra, prieskumné a prípravné práce na ťažbu uhlia, rudných a nerudných surovín.

Tunel Branisko 

So svojou dĺžkou 4 975 metrov je v súčasnosti najdlhším dopravným tunelom na Slovensku.