Realizácia výstavby Malej vodnej elektrárne

 

Miesto realizácie: Prakovce, Slovenská republika

Začiatok realizácie: 01/2012

Koniec realizácie: 09/2013

Typ stavby: Inžinierske stavby, vodohospodárske, malá vodná elektráreň

Činnosť: Výstavba malej vodnej elektrárne

Investor: súkromný investor

Stavby vedúci: Ján Boržík

Popis činnosti: Realizácia výstavby budovy malej vodnej elektrárne, privádzača, odberného objektu, odpadového koryta, terénnych a sadových úprav, úprav koryta pod nádržou, prípojok NN a technologického zariadenia malej vodnej elektrárne.