Vykonané monitorovacie vrty na zistenie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách v Košickom a Prešovskom kraji vrátane projektov a záverečných správ

 

Miesto realizácie: Košický a Prešovský kraj

Začiatok realizácie: 01/2014

Koniec realizácie: 07/2015

Typ stavby: Monitorovacie vrty

Činnosť: Vrtná a geologická činnosť

Investor: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Olejník, Ing. Ladislav Lučivjanský