Výstavba električkových tratí v meste Košice

 

Miesto realizácie:  Košice

Začiatok realizácie: 08/2014

Koniec realizácie: 10/2015

Typ stavby: Inžinierske stavby, dopravné

Činnosť: Výstavba električkových tratí

Investor: Mesto Košice

Stavby vedúci: Ing. Jozef Jajčišin

Popis činnosti: Výstavba električkových tratí v meste Košice, realizácia kábelovodov, železničných spodkov, úprava komunikácii, realizácia oplotenia, nástupíšť, preložiek, úprav a prípojok kanalizačných vedení