Komplexná rekonštrukcia historickej budovy Letohrádku Dardanely a budovy správcovského domčeka v obci Markušovce

 

Miesto realizácie: Obec Markušovce, Slovenská republika

Začiatok realizácie: 06/2014

Koniec realizácie: 10/2015

Typ stavby: Pozemné stavby

Činnosť: Komplexná rekonštrukcia objektu

Investor: Košický samosprávny kraj

Stavby vedúci: Ing. Ján Jacko