Budovanie a rekonštrukcia sond podzemných vôd vrátane čerpacích skúšok a záverečného vyhodnotenia

 

Miesto realizácie: Lokality v rámci celého územia Slovenskej republiky

Začiatok realizácie: 03/2015

Koniec realizácie: 11/2015

Typ stavby: Hydrogeologické vrty

Činnosť: Vrtná a geologická činnosť

Investor: Slovenský hydrometeorologický ústav

Stavby vedúci: Ing. Miroslav Olejník, Ing. Ladislav Lučivjanský