Tunel Višnové – ZP Višnové

Tunel višnové – ZP Otvorenie portálu

Tunel Višnové – VP Dubná Sklala

Tunel višnové – ZP Otvorenie portálu_1

Tunel višnové – ZP Otvorenie portálu_3

P1000002

P1000003

P1000004

P1000012

Realizácia primárneho a sekundárneho ostenia tunela Višňové

 

Miesto realizácie: Žilina, Slovenská republika

Začiatok realizácie: 04/2015

Koniec realizácie: 03/2020

Typ stavby: Inžinierske stavby, dopravné, tunel

Činnosť: Razenie odvodňovacej štôlne a  tunela a sekundárne ostenie tunela

Objednávateľ: Združenie ,,SALINI IMPREGILO – DÚHA“

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Valko, Ing. Igor Jurík

Popis činnosti: Realizácia razenia preložky odvodňovacej štôlne tunela Višňové. Realizácia razenia geologickej úlohy. Realizácia razenia tunela metódou NRTM a ADECO-RS. Výkon razenia, betonárskych prác. Práce na reprofilácii primárneho ostenia. manažment projektu.