Realizácia kompletného primárneho a sekundárneho ostenia tunela Ovčiarsko

 

Miesto realizácie: Žilina, Slovenská republika

Začiatok realizácie: 07/2014

Koniec realizácie: 12/2019

Typ stavby: Inžinierske stavby, dopravné, tunel

Činnosť: Razenie tunela a sekundárne ostenie

Investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Objednávateľ: Doprastav, a.s.

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Valko

Popis činnosti: Výkon razenia tunela, betonárskych prác, trhacích prác, vrtných prác, geodetických prác a manažment projektu.  Realizácia oceľovej výstuže, injektáže, kotvenia, drenáže tunela a odvozu rúbaniny, reprofilačných prác.