URANPRES, s.r.o. vykonáva geodetické práce vo vlastnej réžií vo všetkých fázach projektov. Od prípravných prác až po porealizačné zameranie stavby.

 

V súčasnosti realizujeme:

  • výstavba prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL pre EUSTREAM
  • prestavba areálu Univerzity veterinárneho lekárstva Košice
  • vytyčovanie a zameranie vrtov v rámci IGP Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár
  • polohopisné a výškopisné zameranie pre projekčnú činnosť

 

Výber projektov na ktorých sme vykonávali bansko-meračské a geodetické práce:

  • výstavba tunela Branisko, Bôrik a Ovčiarsko
  • vytyčovanie a zameranie vrtov v rámci inžiniersko geologického prieskumu:

Diaľnica D1 úsek Ivachnová – Hubová, úsek Jánovce – Jablonov

Rýchlostná cesta R1 úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou

Modernizácia železničnej trate Poprad – Krompachy

  • výstavba malých vodných elektrárni Dobšiná I, II a III, Prakovce
  • výstavba priemyselného parku Spišská Nová Ves
  • výstavba aquaparku Bešeňová
  • predrealizačné a porealizačné zamerania obcí pre SPP, a.s.