Realizácia primárneho ostenia tunela

 

Miesto realizácie: Helsinki, Fínsko

Začiatok realizácie: 07/2011

Koniec realizácie: 07/2012

Typ stavby: Inžinierske stavby, dopravné, tunel

Činnosť: Razenie tunela pre metro

Investor: YIT Construction Ltd.

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Valko

Popis činnosti: realizácia vrtno-trhacích prác, oceľovej výstuže, injektáže, kotvenia, drenáže tunela a odvozu rúbaniny