Novostavba 42 bytových jednotiek

 

Miesto realizácie: Krompachy

Začiatok realizácie: 01/2010

Koniec realizácie: 12/2011

Typ stavby: Občianska výstavba

Činnosť: Novostavba

Investor: Mesto Krompachy

Stavby vedúci: Pavol Malic