MŠ Kutuzovova 2

MŠ Kutuzovova

Pinacle konštrukcia MŠ Kutuzovova

MŠ Kutuzovova, Bratislava

Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Nové mesto, Slovensko

Začiatok realizácie: 10 2023

Koniec realizácie: 3 2023

Typ stavby: Pozemná stavba

Činnosť: Výstavba 2.poschodovej materskej škôlky

Objednávateľ: DÚHA, a.s., Pribinova 4195/ 25, Bratislava

Investor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Stavbyvedúci: p. Peter Bukoveczký, Ing. Miroslav Olejník

Popis činnosti:

Základnou charakteristikou stavby je výstavba novej materskej školy v meste Bratislava mestskej časti Nové Mesto pre deti od 3 – do 6 rokov. Jedná sa o predškolské zariadenie v ktorom sú zriadené celkovo 3 triedy so zázemím pre deti t.j. umyvárne a šatne, 1 izolačná izba (WC, sprcha), výdajne jedál so zázemím pre zamestnancov kuchyne, zázemie pre zamestnancov školy (šatne, WC, sprcha), kancelária riaditeľky a technická miestnosť, exteriérovým skladom pre hračky a WC prístupné z exteriéru a priestorom pre upratovačku na 1.NP a 2.NP – ekonomat. Kapacita škôlky bude 60 detí od 3 do 6 rokov t. j. v jednej triede(herni) 20 deti. Inovatívna je nosná konštrukcia budovy školy z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktoré je ohnutá do tvaru „C“ a zmontovaná do stenových a stropných dielcov. Spoločnosť Uranpres zabezpečila práce na výstavbe hrubej stavby.