betonáž električkových dosiek 5 2024

Hydroizolácia

Odstavná hala pre električky koľajové dosky

Odstavná hala pre električky

Odstavná hala SO34-03 pre električky

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s., Vozovňa Krasňany

Depo Krasňany Haly SO 34-03 a SO 34-05

Miesto realizácie: Bratislava, MČ Rača

Začiatok realizácie: 10/2023

Koniec realizácie: 10/2024

Typ stavby: inžinierske a priemyselné haly

Činnosť: Realizácia

Zhotoviteľ: DUHA, a.s, Pribinova 4195/ 25, 811 09 Bratislava

Objednávateľ: Uranpres, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Hlavný Objednávateľ: Strabag – pozemné staviteľstvo, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 05 Bratislava

Investor DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Stavbyvedúci: Ing. Zalmai Masodi

 

Predmetom riešenia stavby je modernizácia jestvujúcej vozovne Krasňany. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava.

Vo vozovni Krasňany je navrhovaná komplexná rekonštrukcia hál pre údržbu električiek a elektrobusov a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavného koľajiska. V oboch halách dôjde k rekonštrukcii plášťov budov, železobetónových stĺpov, striech, interiéru, technologického vybavenia, brán, podlahových a koľajových dosiek, podláh a revíznych kanálov, ktoré budú prispôsobené pre údržbu nízko podlažných električiek. Predmetná stavba si vyžaduje vybudovanie nových základových pásov, novej oceľovej strešnej konštrukcie so zelenou strechou, opláštenie zo sendvičových panelov, zlepšenie tepelnotechnických vlastností transparentných a netransparentných obalových konštrukcií, realizáciu časti zdravotechniky, vykurovanie, vzduchotechniky výmenu vstupných brán, realizáciu novej podlahy, realizáciu nových pracovných jám, vybúranie vstavku, vyspravenie omietok a vymaľovanie vnútorných priestorov, zrealizovanie podjazdu z dvorovej časti.