ZŠ ostredkova Ihrisko

ZŠ Ostredkova telocvičňa

ZŠ ostredkova

ZŠ ostredkova2

ZŠ Ostredková, Bratislava, Ružinov

Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Ružinov, Slovensko

Začiatok realizácie: 8 2022

Koniec realizácie: 7 2023

Typ stavby: Pozemná stavba

Činnosť: Výstavba 2.poschodovej základnej školy a telocvičňou

Objednávateľ: DÚHA, a.s., Pribinova 4195/ 25, Bratislava

Investor: Mestská časť Bratislava Ružinov

Stavbyvedúci: p. Peter Bukoveczký, Ing. Miroslav Olejník

Popis činnosti: Postavený pavilón ZŠ s telocvičňou predstavuje 2-podlažnú stavbu s rovnou strechou s funkciou školstva a vzdelávania. V pavilóne školy sa nachádza 9 nových tried a špecializovaných učební, 4 kabinetov, 2 šatní a 6 sociálnych zariadení, kotolňa, vrátnica. V pavilóne telocvične s pódiom je zázemie (Návštevná miestnosť, Technické miestnosti, šatne a sociálne zariadenia). Výstavba nového pavilónu zaistilo navýšenie kapacity pôvodnej školy o 150 – 218 žiakov. Inovatívna je nosná konštrukcia budovy školy z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktoré je ohnutá do tvaru „C“ a zmontovaná do stenových a stropných dielcov. Ťažká oceľová konštrukcia telocvične je vyplnená panelmi z ľahkej oceľovej konštrukcie v stenách a strope. Steny sú opatrené tepelnou izoláciou a z vonkajšej strany je OSB doska s kontaktným zatepľovacím systémom. Z vnútorných strán sú osadené sadrokartónové dosky. Je tu na celej budove zelená strecha. V škole sú chladiace stropy, ktoré slúžia aj na vykurovanie. Ústredné vykurovanie rieši 5 tepelných čerpadiel, z ktorých jedno rieši chladenie. V triedach sú lokálne rekuperačné jednotky. V telocvični je systém vzduchotechniky s veľkou rekuperačnou jednotkou umiestnenou na streche. Stavba je inovatívna v konštrukcii, použitých nových technológií, funkčnosti, inovatívnosti, kvality, energetickej hospodárnosti a prínosu pre životné prostredie. Spoločnosť Uranpres zabezpečila práce na výstavbe hrubej stavby.