Celková rekonštrukcia a prístavba objektu 

 

Miesto realizácie: Levoča, Slovenská republika

Začiatok realizácie: 03/2008

Koniec realizácie: 10/2008

Typ stavby: Pozemné stavby – občianske stavby

Činnosť: Rekonštrukcia a dostavba objektu školy, internátu a telocvične

Investor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Stavby vedúci: Ing. Ján Jacko