Vŕtanie hydrogeologického vrtu GCH – 10B do hĺbky 60 metrov na lokalite Galmus pre zabezpečenie pitnej vody pre obec Bystrany

 

Miesto realizácie: Spišské Vlachy, Zahura

Začiatok realizácie: 06/2021

Koniec realizácie: 08/2021

Typ stavby: Hydrogeologické vrty

Činnosť: Vrtná a geologická činnosť

Investor: obec Bystrany

Stavby vedúci: Ing. Miroslav Olejník, Ing. Ladislav Lučivjanský