Komplexná rekonštrukcia polikliniky

 

Miesto realizácie: mesto Vysoké Tatry

Začiatok realizácie: 2005

Koniec realizácie: 2006

Typ stavby: pozemná stavba

Činnosť: Rekonštrukcia polikliniky

Investor: mesto Vysoké Tatry

Stavby vedúci: Ing. Ján Jacko