Razenie tunela Bôrik 

 

Miesto realizácie: medzi obcami Mengusovce a Jánovce

Začiatok realizácie: 06/2007

Koniec realizácie: 06/2008

Typ stavby: Inžinierske stavby, dopravné, tunel

Činnosť: Razenie tunela Bôrik

Investor: Marti Contractors Ltd.

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Valko

Popis činnosti: Razenie tunela Bôrik, primárne ostenie a betonáž základových pásov a protiklenby – dna