Vrtné práce do hĺbky 1 203 metrov a hydrodynamické skúšky.

 

Miesto realizácie: Handlová

Začiatok realizácie: 2008

Koniec realizácie: 2009

Typ stavby: Hydrogeologický vrt

Činnosť: Vrtné a s tým súvisiace práce

Investor: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Stavby vedúci: Ing. Miroslav Olejník