Ing. Miroslav Šuba

Konateľ spoločnosti

Ing. Ján Jaško

Výkonný riaditeľ

Ing. Peter Janega

Generálny riaditeľ

Ing. Peter Balúšik

Výrobný riaditeľ